Sản phẩm

BỘT HUYẾT 90 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
CÁM MÌ BỘT
Tháng Mười Một 22, 2017
Show all

BẮP HẠT CHÂU ÂU

BẮP HẠT CHÂU ÂU

Chỉ tiêu:

– Độ ẩm : 14.5% max

– Hạt vỡ: 13%  max

– Tạp chất: 2% max

– Hạt hỏng : 5% max

– Aflatoxin : 50 ppB max.