Sản phẩm

MEN BIA 55 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
DDGS MỸ
Tháng Mười Một 22, 2017
Show all

NÀNH LÊN MEN 65 ĐẠM

NÀNH LÊN MEN 65 ĐẠM

Chỉ tiêu:

Độ đạm : 65%  ± 1

– Độ ẩm  : 9%  ± 1

– Độ béo : 7%  ± 1

– Độ tro : 5 %  ± 1

– Độ xơ  : 4%  ± 1

– Amino Acid : 45