Sản phẩm

BÃ NÀNH VN 46 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
NÀNH LÊN MEN 65 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
Show all

MEN BIA 55 ĐẠM

MEN BIA 55 ĐẠM

Chỉ tiêu:

Độ sắc: 55% ± 1

– Độ ẩm: 10% ± 1

– Độ béo: 6% ± 1

– Độ tro: 4% ± 1

– Độ xơ: 4% ± 1

– Axit amin: 40