Sản phẩm

NÀNH LÊN MEN 65 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
BÃ NÀNH ARGENTINA
Tháng Mười Một 22, 2017
Show all

DDGS MỸ

DDGS MỸ

Chỉ tiêu:

– Profat : 36%  min

– Đô ẩm : 12%  max

– Tro (Ash) : 7%  max

– Xơ : 10%  max

– Aflatoxin : 20 ppb

– Vomitoxin : 5 ppm