Sản phẩm

BÃ NÀNH ARGENTINA
Tháng Mười Một 22, 2017
BẮP HẠT NAM MỸ
Tháng Mười Một 22, 2017
Show all

CÁM CỌ INDONESIA

CÁM CỌ INDONESIA

Chỉ tiêu:

– Profat combine: 21% min

– Protein: 14% min

– Xơ: 18.5% max

– Đô ẩm : 12% max

– Cát sạn: 2.5% max

– Afatoxin: 50 ppb