Sản phẩm

BỘT CÁ BIỂN 68 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
BỘT GAN MỰC 50 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
Show all

BỘT XƯƠNG THỊT 50 ĐẠM

BỘT XƯƠNG THỊT 50 ĐẠM

Chỉ tiêu:

– Độ đạm     : 50% ± 1

– Độ ẩm      : 11 % ± 1

– Độ béo     : 7-10%

– Độ tro      : 25% ± 1