Sản phẩm

BỘT GAN MỰC 50 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
BỘT LÔNG VŨ VÀNG 80 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
Show all

BỘT VỎ ĐẦU TÔM 35 ĐẠM

Danh mục:

BỘT VỎ ĐẦU TÔM 35 ĐẠM

Chỉ tiêu:

– Độ đạm     : 35% ± 1

– Độ ẩm      : 10 % ± 1

– Độ  mặn    : 10% ± 1

– Độ tro      : 28% ± 1