Sản phẩm

BỘT LÔNG VŨ VÀNG 80 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
BÃ NÀNH VN 46 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
Show all

BỘT LÔNG VŨ XÁM 80 ĐẠM

Danh mục:

BỘT LÔNG VŨ XÁM 80 ĐẠM

Chỉ tiêu:

– Độ đạm : 80% ± 1
– Độ ẩm  : 10% ± 1

– Hàng bán theo mẫu, đảm bảo chất lượng theo chỉ tiêu