Sản phẩm

BỘT VỎ ĐẦU TÔM 35 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
BỘT LÔNG VŨ XÁM 80 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
Show all

BỘT LÔNG VŨ VÀNG 80 ĐẠM

Danh mục:

BỘT LÔNG VŨ VÀNG 80 ĐẠM

Chỉ tiêu:

– Độ đạm : 80% ± 1
– Độ ẩm  : 10% ± 1

– Hàng bán theo mẫu, đảm bảo chất lượng theo chỉ tiêu