Sản phẩm

CÁM MÌ BỘT
Tháng Mười Một 22, 2017
BỘT CÁ BIỂN 40 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
Show all

BỘT GIA CẦM

BỘT GIA CẦM

Chỉ tiêu:

– Độ đạm: 60.15%

– Độ béo : 10.09%

– Đô ẩm : 6.9%

– Xơ : 17%

– Tro : 20.5%

– Pepsin tiêu hóa: 86.02%