Sản phẩm

BỘT XƯƠNG THỊT 50 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
BỘT VỎ ĐẦU TÔM 35 ĐẠM
Tháng Mười Một 22, 2017
Show all

BỘT GAN MỰC 50 ĐẠM

Danh mục:

BỘT GAN MỰC 50 ĐẠM

Chỉ tiêu:

– Độ đạm : 50% ± 1

– Độ ẩm   : 12 % ± 1

– Độ béo  : 14% ± 1

– Độ tro  : 5% ± 1

– Độ mặn : 3% ± 1