Sản phẩm

CÁM CỌ INDONESIA
Tháng Mười Một 22, 2017
LÚA MÌ CHÂU ÂU
Tháng Mười Một 22, 2017
Show all

BẮP HẠT NAM MỸ

BẮP HẠT NAM MỸ

Chỉ tiêu:

– Độ ẩm : 14,5%

– Xơ : 3%

– Hỏng : 3%

– Tạp chất : 2%

– Nấm : 50PP