Sản phẩm

MEN BIA 55 ĐẠM
November 22, 2017
DDGS MỸ
November 22, 2017
Show all

NÀNH LÊN MEN 65 ĐẠM

NÀNH LÊN MEN 65 ĐẠM

Chỉ tiêu:

Độ đạm : 65%  ± 1

– Độ ẩm  : 9%  ± 1

– Độ béo : 7%  ± 1

– Độ tro : 5 %  ± 1

– Độ xơ  : 4%  ± 1

– Amino Acid : 45