Sản phẩm

BÃ NÀNH VN 46 ĐẠM
November 22, 2017
NÀNH LÊN MEN 65 ĐẠM
November 22, 2017
Show all

MEN BIA 55 ĐẠM

MEN BIA 55 ĐẠM

Chỉ tiêu:

Độ sắc: 55% ± 1

– Độ ẩm: 10% ± 1

– Độ béo: 6% ± 1

– Độ tro: 4% ± 1

– Độ xơ: 4% ± 1

– Axit amin: 40