Sản phẩm

BỘT XƯƠNG THỊT 50 ĐẠM
November 22, 2017
BỘT VỎ ĐẦU TÔM 35 ĐẠM
November 22, 2017
Show all

BỘT GAN MỰC 50 ĐẠM

BỘT GAN MỰC 50 ĐẠM

Chỉ tiêu:

– Độ đạm : 50% ± 1

– Độ ẩm   : 12 % ± 1

– Độ béo  : 14% ± 1

– Độ tro  : 5% ± 1

– Độ mặn : 3% ± 1