Sản phẩm

CÁM CỌ INDONESIA
November 22, 2017
LÚA MÌ CHÂU ÂU
November 22, 2017
Show all

BẮP HẠT NAM MỸ

BẮP HẠT NAM MỸ

Chỉ tiêu:

– Độ ẩm : 14,5%

– Xơ : 3%

– Hỏng : 3%

– Tạp chất : 2%

– Nấm : 50PP