Sản phẩm

BỘT HUYẾT 90 ĐẠM
November 22, 2017
CÁM MÌ BỘT
November 22, 2017
Show all

BẮP HẠT CHÂU ÂU

BẮP HẠT CHÂU ÂU

Chỉ tiêu:

– Độ ẩm : 14.5% max

– Hạt vỡ: 13%  max

– Tạp chất: 2% max

– Hạt hỏng : 5% max

– Aflatoxin : 50 ppB max.